Actieve Workshop

Als je op zoek bent naar een actieve workshop waar deelnemers een ‘knallende’ ervaring willen hebben, overweeg dan om een workshop te laten organiseren met boksen als metafoor. Boksen is een sport die we kennen waarbij het gaat om winnen en verliezen te koste van de ander. Natuurlijk is dat bij een actieve workshop met boksen niet het geval. Daar gaat het om de Win –Win ervaring. Hoe dat kan, terwijl je toch tegenover elkaar staat met bokshandschoenen aan, komt doordat het boksen niet doel op zich is, maar een metafoor is voor alles wat er tijdens eén of meerdere gevechtjes gebeurt. Als twee personen met handschoenen tegenover elkaar staan, blijkt het verstand al snel niet zo’n groet rol meer te spelen. Sterker nog, het instinct bepaalt wat de eerste impuls zal zijn na het signaal van de gong! In de hersenen wordt bij ‘druk’ situaties het vecht-vlucht-bevries mechanisme geactiveerd, hetgeen bepaald wat je daadwerkelijk doet onder druk.

Wat leveren actieve workshops op?

Wat actieve workshops in de vorm van boksen als metafoor op leveren, heeft te maken met de vooraf geïnventariseerde doelstelling. Doelen van actieve workshops met boksen kunnen liggen op het gebied van effectief communiceren onder druk, samenwerking, conflicthantering, feedback geven en – ontvangen, leiding geven en persoonlijke effectiviteit. Om een indruk te geven van de opbouw van de workshop begint deze met een korte instructie over de bokshouding, het stoten plaatsen, afweren en ontwijken. Vervolgens vinden er korte gevechtjes plaats waarbij het gedrag en effect van het gedrag tijdens het gevechtje met de deelnemers centraal staat. Opgedane ervaringen worden gedeeld en deelnemers geven elkaar feedback met tops en tips.

Begeleiding van Workshop actief in de vorm van boksen

Een workshops actief  in de vorm met boksen wordt begeleid door Rob Rijk. Rob heeft meer dan 20 jaar ervaring in het begeleiden van teams uit zowel profit- als non profit organisaties. Daarnaast heeft hij een aantal jaren ervaring als amateur bokser in de nationale top. Dit betekent dat waar duidelijkheid voor inzicht nodig is, Rob zelf gevechtjes met deelnemers zal aan gaan. Workshops actief in doen, maar zeker ook in begeleiding om een ieder een onvergetelijke en veilige ervaring te bieden. Als je interesse hebt in workshops met actieve boks vormen en een professionele begeleiding, neem dan contact op met info@boksenalsmetafoor.nl of bel mobiel met 0650 978 333.

Contactformulier

Klik hier om naar het contactformulier te gaan