Organisatie-ontwikkeling

Ervaringsleren

Boksen is als instrument en metafoor bij uitstek geschikt tijdens een leertraject in het kader van organisatieontwikkeling. Vanuit MetaCom Training & Coaching hebben wij 30 jaar expertise in het ontwikkelen van individuen en teams in organisaties. Wij sluiten aan bij de behoefte van de organisatie, zijn graag sparringspartner en creëren waar nodig samen met interne opleiders een programma op maat.

Formeel en Informeel Leren

Vanuit de leerstijlen van Kolb werken we vanuit Ervaring en Reflectie en sluiten aan bij het informele leren. Modellen zijn ondersteunend voor het toepassen van de opgedane inzichten in de praktijk. Ervaringsgericht leren werkt wanneer hetgeen er toe doet ‘raakt en geraakt wordt’. We werken met kleine groepen waarbij een veilige setting geboden wordt om nieuwe ervaringen op te doen.

Enkele modellen die bij de diensten van ‘Boksen als metafoor’ aansluiten op ervaring en reflectie zijn:

-Conflicthanteringsmodel van Kilmann
-MBTI typen, Belbin
-Advies en invloedvaardigheden (pull en push)
-Roos van Leary
-Waardensystemen van Graves/ Management Drives
-DISC
-Insights
-Transactionele Analyse
-Kernkwaliteiten
-Geweldloze Communicatie
-Feedback geven en ontvangen ( 4 G’s)
-Coachend Leiderschap
-7 eigenschappen Covey
-Theory U
-Waarderend Onderzoeken

Zijn er concepten, modellen waarmee in uw organisatie wordt gewerkt maar bovenstaand niet zijn vermeld, we staan open ons te verdiepen en aan te sluiten bij uw behoefte.

Boksen als metafoor is een dienst van MetaCom Training & Coaching www.meta-com.nl