Organisatieontwikkeling

Ervaringsleren

Boksen is als instrument en metafoor bij uitstek geschikt tijdens een leertraject in het kader van organisatieontwikkeling. Vanuit MetaCom Training & Coaching  hebben wij 30 jaar expertise in het ontwikkelen van individuen en teams in organisaties. Wij sluiten aan bij de behoefte van de organisatie, zijn graag sparringspartner en creëren waar nodig samen met interne opleiders een programma op maat.

Formeel en Informeel Leren

Leren gebeurt volgens het 10% – 20% – 70% principe (10% cursusprogramma, 20% coaching en feedback en 70% praktijk). Boksen als metafoor sluit het meest aan bij de 20%. Vanuit de leerstijlen van Kolb werken we vanuit Ervaring en Reflectie. Modellen zijn ondersteunend voor het toepassen van de opgedane inzichten hiervan in de praktijk. Ervaringsgericht leren werkt effectief wanneer hetgeen er in de organisatie toe doet ‘raakt en geraakt wordt’. We werken met kleine groepen waarbij een veilige setting geboden wordt om nieuwe ervaringen op te doen.

Enkele modellen die bij de diensten van ‘Boksen als metafoor’ regelmatig worden gebruikt zijn:

 • Conflicthanteringsmodel van Kilmann
 • MBTI typen, Belbin
 • Advies en invloedvaardigheden (pull en push)
 • Roos van Leary
 • Waardensystemen van Graves/ Management Drives
 • DISC
 • Insights
 • Transactionele Analyse
 • Kernkwaliteiten
 • Geweldloze/Verbindende Communicatie
 • Feedback geven en ontvangen ( 4 G’s)
 • Leiderschapsstijlen
 • Tuckman teamontwikkeling
 • Appreciative Inquiry
 • Theory U
 • 7 eigenschappen Covey

Zijn er concepten, modellen waarmee in uw organisatie wordt gewerkt maar bovenstaand niet zijn vermeld, we staan open ons te verdiepen en aan te sluiten bij uw behoefte.

Neem voor meer informatie contact op met Rob Rijk telefoon 0650 978 333

Boksen als metafoor is een dienst van MetaCom Training & Coaching www.meta-com.nl

[siteorigin_widget class=”SynvedSocialFollowWidget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Nav_Menu_Widget”][/siteorigin_widget]