Vijf redenen om een boksclinic te doen als teambuilding event

Vijf redenen om een boksclinic te doen als teambuilding event

 

Ik krijg vaak de vraag: “Waarom zou ik een boksclinic doen met mijn team?”. Ik geef je 5 redenen waarom een boksclinic het meest geschikte uitje is om met je team nader tot elkaar te komen. 

Boksclinic voor teambuilding1. Boksclinic: Uit de comfortzone zorgt voor een lerende ervaring

Als je aan iemand vraagt wat het meest bijblijft aan een lerende ervaring, blijkt altijd dat er een mate van onzekerheid en gebrek aan controle tijdens de activiteit aan vooraf ging. Tijdens de clinic met boksen als metafoor, staat een collega vele keren tegenover een andere collega met de bokshandschoenen aan. Vaak al vóór, maar zeker op het moment dat er echt een gevechtje gaat plaatsvinden, wordt het instinctieve ‘vechten, vluchten, of verstarren’ in de hersenen geactiveerd. Deelnemers kunnen vooraf wel inschatten wat hun eerste reactie zal zijn, het instinct zorgt voor de primaire stijl van communiceren. Het feit dat de deelnemers over hun eigen gedrag kunnen reflecteren, biedt de mogelijkheid dat er inzichten worden opgedaan in de eigen stijl van communiceren onder druk. Omdat het nogal uit kan maken wie er tegenover je staat, zijn er meerdere leermomenten mogelijk. Niet alleen worden deelnemers zich bewust van hun eigen gedrag, ze ontdekken ook hoe gedrag van de ander te beïnvloeden is. Als je standaard ruimte in neemt in een werksituatie en je komt dit ook tegen in het boksen, kan geleerd worden wat nodig is om ruimte te geven aan de ander en wat daarvan het effect is. Uit de comfortzone stappen heeft ook een grens. Dat is de grens waarin beide deelnemers een vechtreactie vertonen, op de zogenaamde aperots belanden en alleen maar oog hebben om elkaar hard te raken. Stel dat dit gebeurt, betekent dit dat de begeleider op dat moment ingrijpt en de deelnemers bewust maakt van het effect van hun gedrag.

2. Collega’s ontmoeten elkaar op een laagdrempelige en ludieke manier

Een clinic met boksen als metafoor betekent dat de deelnemers daadwerkelijk op een speelse, maar ook spannende manier met elkaar een gevechtje aan gaan. Omdat dit in tegenstelling niet gaat om winnen of verliezen zoals bij het wedstrijd boksen, is de sfeer die van ‘spannend, maar met respect voor elkaar’. Doel van de gevechtjes is namelijk hoe beiden deelnemers tot een Win – Win gaan komen. Dit doel wordt gaandeweg de clinic duidelijk als de deelnemers ervaren dat er letterlijk contact moet worden gemaakt. Of te wel, zonder de ander te raken kun je niet echt je collega ontmoeten. De ontmoeting vindt namelijk plaats op de manier hoe collega’s elkaar raken. Is het vanuit gelijkwaardigheid of wordt gecommuniceerd “ik ben beter, sneller of sterker” of zoeken deelnemers elkaar op die elkaar niet willen raken en dit non-verbaal uitstralen met elkaar. Tijdens de clinic wordt daarom een sfeer van veiligheid en basisvertrouwen gecreëerd, hetgeen ervoor zorgt dat een gevechtje met elkaar aangaan laagdrempelig is. Naarmate de clinic vordert, ervaren deelnemers ook dat zij meer het contact met elkaar aan gaan en er ook meer een ‘wij-gevoel’ ontstaat. Het ‘raken’ en ‘geraakt worden’ zorgen door de laagdrempeligheid voor een waardevolle ervaring. Collega’s hebben elkaar ontmoet zonder worden, maar vanuit het durven raken en geraakt worden.

Boksclinic workshop3. De metaforen werken door in de organisatie

Een boksclinic is geen doel op zich. Het is een middel wat bijdraagt aan teambuilding en waar nodig teamontwikkeling. Dit betekent dat er een transfer dient te zijn naar het functioneren op de werkvloer. Omdat de ervaringen die gedurende de workshop zijn opgedaan vaak indrukwekkend zijn, worden zij niet direct vergeten. De reflectie op deze ervaringen tijdens de workshop maken dat de metafoor zijn werk kan doen. ‘Durven te raken’ is in feedbacktermen direct te vertalen naar iemand durven aanspreken. De nuance zit em in hoe hard of zacht je raakt of hoe bewust je raakt en het belangrijkste wellicht: met welke intentie raak je de ander! Daarnaast zijn ‘geraakt durven te worden’ of nog dichter bij persoonlijke feedback ‘raakbaar zijn’ metaforen die een grote kans hebben dat deze in de organisatie door de deelnemers worden aangehaald. Het voordeel van de metaforen is dat deze werken omdat ze ontstaan vanuit een fysieke en dus voelbare ervaring. Vanuit een concept kun je uitleggen wat het belang is om in een bepaalde situatie ruimte in te nemen of juist ruimte te geven. Tijdens een workshop ervaar je hoe het werkt en wordt de ervaring als het ware als een anker meegenomen. Voordeel is dat ieder dezelfde taal spreekt, omdat de ervaringen gemeenschappelijk zijn.

4. De boksvormen dragen bij aan het onderling vertrouwen

De relatie van teambuilding naar bedrijfsresultaten worden niet altijd duidelijk gezien. Maar als we naar de kwaliteit ‘vertrouwen’ kijken, wordt de relatie snel zichtbaar. Immers, op de harde kant kunnen de mooiste methoden en technieken worden ingezet, als de gemaakte afspraken niet worden nagekomen, is het rendement nul. En gaat het om het maken van afspraken, dan gaat het tegelijkertijd ook of er commitment en vertrouwen is dat deze afspraken worden nagekomen. Vertrouwen op zich is er niet, vertrouwen moet blijken! Bij alle discussies over “dat hadden we toch met elkaar afgesproken” kun je de vraag stellen of er commitment was en vertrouwen. Vertrouwen is een voorwaarde voor resultaat en is tegelijkertijd een effect van in hoeverre de mensen elkaar vertrouwen. Tijdens een clinic met boksen ontstaat vertrouwen als collega’s ervaren hoe de ander omgaat met het al dan niet geraakt worden. Al snel wordt duidelijk of iemand kiest voor zijn/haar ego of juist samen het gevecht aangaat. Voor een Win- Win heb je namelijk de ander nodig. Het kan er bij sommige collega’s soms stevig aan toe gaan, maar vanuit gelijkwaardigheid geeft dit een invulling aan de behoefte die blijkbaar ook wederzijds is. Gaande weg het gevechtje stijgt het vertrouwen en na het gevecht is er wederzijds respect! Kortom: vertrouwen kun je niet afspreken, maar wordt verdient vanuit gelijkwaardigheid en het aangaan van het gevecht.

Boksclinic5. Plezier, leren en teambuilding gaan hand aan hand bij een boksclinic

Leren is effectiever als het leuk is. Juist het plezier dat door de verschillende oefenvormen wordt gecreëerd tijdens een toch wel spannende setting werkt teambuildend. Het daadwerkelijke leren vindt plaats als er een basisveiligheid en vertrouwen door de deelnemers wordt ervaren. Vandaar dat een clinic ook begint met een inleiding waarna de deelnemers, afhankelijk van de groepsgrootte, hun wensen, doelen of hetgeen zij willen onderzoeken kunnen delen. Een clinic met boksen start ook altijd met de basics van het boksen, waarbij weinig verbaal wordt uitgelegd, maar de deelnemers al direct de wijsheid kunnen ervaren van het eigen lichaam. Zo wordt ook ervaren dat als het lichaam direct in de kramp schiet (overlevingsreactie), er geen positieve leerervaring kan plaatsvinden. Dus worden de deelnemers gestimuleerd om elkaar ‘te helpen’ de reflexen ‘wakker te maken’, en gaandeweg ook daarop te vertrouwen. Positieve stress werkt, maar angst niet. Doordat er veel afwisseling in werkvormen is en er telkens een andere collega tegenover je staat, wordt er een áppel gedaan op het concentratievermogen. Dit betekent ook een ontlading van de spanning als deelnemers hun ervaringen met elkaar delen. Zo ontstaan er ook spontaan situaties waarin veel plezier wordt ervaren. Aan het eind van een clinic met boksen ontvangen de deelnemers een ‘fijnschrijver waar de drie belangrijkste reminders staan beschreven. Deelnemers kijken terug op een plezierige en ook leerzame ervaring!

Geverifieerd door MonsterInsights