Workshop “Kleur bekennen”

 

Teambuildingsdag ‘Kleur Bekennen’

Zoek je een één-daagse training waarbij de teambuilding centraal staat?
Het doel van deze teambuilding is om samen met het team op een ludieke wijze uit de comfortzone te gaan, elkaar beter te leren kennen en samen te werken. 

Ochtendprogramma

In de ochtend gaat het team letterlijk aan de slag met de bokshandschoenen. Ervaren wordt hoe boksen een metafoor biedt voor het communiceren in de dagelijkse werksetting. Het team doorloopt een proces van herkennen, erkennen en benutten van persoonlijke stijlen van communiceren onder druk, waarbij de uitdaging is tot een win-win te komen. Vooraf het programma wordt besproken welke thema’s er in het team aan de orde zijn. Veel voorkomende thema’s zijn: feedback geven en ontvangen, regie kunnen nemen over eigen gedrag, omgaan met verschillende gedragsstijlen. 

Aspecten die behandeld wordfen zijn: contact maken, ruimte innemen en geven,  raken en geraakt worden, incasseren en komen tot een win-win. 

Middagprogramma

Tijdens de middag gaan de teamleden aan de slag met het inzichtelijk krijgen van de drijfveren in de werkomgeving. Achtergrond is de waardentheorie van Graves of het DISC model. Naar keuze wordt
online of ter plekke een test ingevuld waar-mee de teamleden inzicht krijgen in hun persoonlijk profiel. Naast de kwalitei-ten en valkuilen van iedere stijl wordt door aantrekkelijke werkvormen inzichtelijk waar de aandachtspunten liggen met het oog op de gewenste samenwerking. Uitgangspunt is hoe de verschillen van de individuele drijfveren te benutten in het kader van de teamdoelstelling. Daarnaast wordt stilgestaan bij vragen als: “we werken samen, maar zijn we wel een team?” en  “weten we elkaar te vinden, zoeken we elkaar op en geven we elkaar feedback?”

De dag wordt begeleid door trainer/facilitator Rob Rijk en afhankelijk van het aantal personen een co-trainer. Rob Rijk heeft veel ervaring in het trainen en begeleiden op het gebied van de drijfveren en het verzorgen van workshops met ‘Boksen als metafoor’.

De teambuildingsdag ‘Kleur Bekennen’ is een dienst van www.meta-com.nl