“Het is beter te geven dan te ontvangen”.  Als je bokser bent, is dit een logische uitspraak. Maar als het om feedback geven en ontvangen op de werkplek gaat, gelden er andere principes.
Boksen als metafoor is bij uitstek geschikt om deze principes inzichtelijk te maken omdat tijdens deze principes ‘aan den lijve’ worden ervaren.

Feedbackprincipes

Wat zijn dan deze principes en hoe kunnen deze voor zowel het geven en ontvangen op de werkplek inzichtelijk worden gemaakt door het boksen?
1. Ten eerste is er het principe van intentie. Met welke intentie probeer je de ander in een boksgevechtje te raken of op de werkplek feedback te geven.  Wil je laten zien dat je sterker of beter bent of gelijk wilt hebben of krijgen? Of durf je wellicht de ander niet eens te raken, omdat je hem of haar geen pijn wilt doen en bang bent de ander te kwetsen? We kiezen dan zogenaamd voor de relatie, maar er vindt geen feedback plaats, waardoor de boodschap niet duidelijk wordt bij de ontvanger. De juiste intentie dient te zijn dat de feedback-ontvanger voldoende geraakt wordt om de boodschap te laten binnenkomen en ruimte krijgt om te reageren. Tijdens de workshop wordt inzichtelijk hoe je de ander kunt raken om je punt te maken.

2. Het tweede principe is het principe van duidelijkheid. Na de ander geraakt te hebben, dient duidelijk te zijn of de feedback wel aan komt. Blijf je zelf na het maken van je punt in contact en sta je open voor een reactie of wil je direct nog een punt maken, waarbij je de kans loopt op een slagenwisselende discussie of een gesprekspartner die ‘in de dekking gaat’ en zich volledig afsluit ?

3. Het derde principe is het omgaan met de feedback van de ander als je zelf geraakt wordt. Kun je dit zien als een reactie op je eigen gedrag of ga je instinctief terug meppen? Of dek je je letterlijk in en ga je uit contact? Of houd je je even in.. en haal je alsnog uit? Welke manier van incasseren kies je? Effectief is als je ruimte laat voor de ander en aandacht hebt voor de reactie.

Primaire reactie

Als je onverwacht in het boksen wordt geraakt, reageer je primair vanuit de ‘fight, flight of freeze’ response. Deze primaire reactie vinden ook tijdens discussies plaats. De ‘fight of flight’ in
een gesprek is al waarneembaar als je reageert met “ja maar” en als je ‘dicht slaat’ komt dat doordat ons brein niet direct kan kiezen voor ‘fight of flight’ waardoor de ‘freeze’ wordt geactiveerd. Gevoed door angst en boosheid is de kans groot dat we in tweede instantie onze schrikreactie in a split second projecteren op de feedback-gever.

Eigenaarschap bij feedback ontvangen

Als de ander ons in onze ogen onterecht geraakt heeft, is het een  natuurlijke reactie om de ander de schuld te geven. Een moment van angst zorgt ervoor dat we onze onredelijkheid op de ander projecteren. Mogelijk met reacties die als strekking hebben dat hij of zij de feedback op een andere manier had moeten geven”. Omdat het gedrag van de ander niet direct onder onze invloed valt, is het handig om eigenaarschap te nemen over hetgeen waar we wel invloed op kunnen uitoefenen of te wel ons eigen gedrag. Ons gedrag is namelijk niet afhankelijk van de omstandigheden, maar van onze eigen beslissingen’. In een workshop met ‘boksen als metafoor’ ervaar je hoe eigenaarschap kunt nemen door ruimte te creëren tussen wanneer je geraakt wordt door feedback en je eigen reactie daarop.

In het eigenaarschap nemen bij feedback geven en ontvangen ervaar je hoe je niet de ‘boksbal’ van de ander wordt door te ervaren hoe zelf de regie te nemen. Zo maakt het ‘aan den lijve ervaren’ voelbaar en duidelijk waar het verstand nog lang over moet denken. 

Voor meer informatie over onze workshops zie
www.boksenalsmetafoor.nl/workshops